Home
Home Chat Truyện
Down Trang Chủ » Blog » Học Tập » Sinh Sử Địa
share share share share Xem: 528

Quá trình phát sinh giao tử ở động vật

Quá trình phát sinh giao tử ở động vật ?
Trả lời:
Giao tử được tạo thành ở tinh hoàn (đối với cá thể đực) hoặc ở buồng trứng (đối với cá thể cái). Về cấu tạo, tinh hoàn và buồng trứng được tập hợp từ nhiều ống dẫn sinh dục, mỗi ống dẫn sinh dục được chia thành 3 vùng : vùng sinh sản, vùng sinh trưởng và vùng chín.
a.Tại vùng sinh sản :
Các tế bào sinh dục sơ khai đực hoặc cái (đều có 2n nhiễm sắc thể) nguyên phân nhiều lần liên tiếp làm tăng số lượng tế bào sinh dục sơ khai đực hoặc cái (2n).
b.Tại vùng sinh trưởng :
Sau quá trình nguyên phân ở vùng sinh sản, nhiều tế bào sinh dục sơ khai tạo ra và được chuyển vào vùng sinh trưởng. Tại đây, các tế bào sinh dục sơ khai hoặc cái ngừng sinh sản, tiếp tục tích lũy chất dinh dưỡng và trở thành tế bào sinh giao tử đực hoặc cái (đều có 2n nhiễm sắc thể). Trong cùng một loài, tế bào sinh giao tử cái lớn hơn tế bào sinh giao tử đực do phải tích lũy nhiều chất dinh dưỡng hơn, chuẩn bị nuôn dưỡng phôi ở giai đoạn đầu nếu xảy ra quá trình thụ tinh.
c.Tại vùng chín :
-Các tế bào sinh giao tử đực hoặc cái và vùng chín, thực hiện giảm phân qua 2 lần phân bào. Kết quả mỗi tế bào sinh giao tử tạo 4 tế bào con, đều có chứa n nhiễm sắc thể.
-Ở cá thể đực, cả 4 tế bào con nói trên đều trở thành 4 giao tử đực và đều có kích thước bằng nhau.
-Ở cá thể cái, trong 4 tế bào con nói trên thì có 1 tế bào có kích thước lớn trở thành trứng, có khả năng thụ tinh, 3 tế bào còn lại có kích thước nhỏ hơn trở thành thể định hướng, không có khả năng thụ tinh và sau đó bị tiêu biến đi.

Quá trình phát sinh giao tử ở động vật

Cùng Chuyên Mục
» Giống Nhau Và Khác Nhau Giữa Nguyên Phân Và Giãm Phân [Xem: 1835]
» So sánh giao tử đực và giao tử cái [Xem: 1647]
» Giao tử là gì ? [Xem: 369]
Bài Viết Ngẫu Nhiên
» Truyện Cổ Tích - Sự Tích Củ Mài [161 xem]
» Truyện Dài - Vợ Ơi Anh Biết Lỗi Rồi [151 xem]
» Mod game đào vàng cho johncms [1364 xem]
» Avatar AUto Farm 222 Mod Full [146 xem]
» Army 2 Thủ thuật up được hơn 16k hp [182 xem]
» Game Plant Vs. Zombies (New version + Mac Lion) [360 xem]
» KPAH 148 Mod 8 sKill full Chức Năng [751 xem]
LK2: SonTung
CSTAT